download Pobierz darmowe materiały

Transplantacje

scroll-down
Wybierz temat
Czy wiesz, że ...

Transplantacją allogeniczną nazywa się przeszczepienie komórek macierzystych od dawcy. Najczęściej jest nim ktoś z rodzeństwa lub bliskiej rodziny biorcy, ponieważ mają oni zgodność antygenową w układzie HLA (Human Leukocyte Antigens).

Przeszczepienia allogeniczne z krwi pępowinowej dają większe możliwości terapii, ponieważ wymagana zdolność HLA  na poziomie jedynie 4 z 6 antygenów, a nie aż 9 z 10, jak w przypadku innych źródeł (szpiku lub krwi obwodowej).

Za pomocą transplantacji allogenicznych można leczyć szereg chorób. Przykładowe wskazania do allogenicznej transplantacji krwi pępowinowej w obrębie rodziny u dzieci to:

  • ostra białaczka limfoblastyczna,
  • ostra białaczka szpikowa,
  • przewlekła białaczka szpikowa,
  • chłoniaki złośliwe, zależnie od zaawansowania choroby,
  • przewlekła białaczka mielomonocytowa,
  • niedokrwistość oporna na leczenie,
  • ciężka niedokrwistość aplastyczna,
  • niedokrwistość Fanconiego.

U dorosłych jest to ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka limfatyczna, przewlekła białaczka szpikowa, niedokrwistość odporna na leczenie, ciężka niedokrwistość aplastyczna i napadowa nocna hemoglobinuria.

Pełne wskazania do leczenia, podobnie jak przy przeszczepieniach autologicznych, określa EBMT.

Czy wiesz, że ...

Pobierz darmowe materiały

Wypełnij poniższy formularz, a my na podany adres e-mail wyślemy materiały informacyjne.