download Pobierz darmowe materiały

Banki

scroll-down
Wybierz temat
Czy wiesz, że ...

Rodzinne banki komórek macierzystych to instytucje prywatne. Choć działają tak samo jak banki publiczne, krew magazynowana w nich jest do dyspozycji wyłącznie dawcy i jego bliskiej rodziny. Może on z niej skorzystać w każdej chwili, co stanowi pewnego rodzaju polisę na przyszłość. Jeśli ktoś chce stać się klientem banku rodzinnego, musi wybrać jedną z dostępnych placówek, a następnie podpisać z nią umowę, która opiewa na określone wynagrodzenie. Koszt bankowania krwi pępowinowej jest zależny od banku.

Pobranie oraz proces przechowywania komórek przebiegają tak samo jak w banku publicznym. Zestaw pobraniowy dostarczany jest rodzicom, ci zaś zawożą go do szpitala w momencie rozpoczęcia się akcji porodowej. Pobrania dokonuje przeszkolona położna. Pozyskany materiał biologiczny przekazuje się osobie upoważnionej przez bank do jego odbioru. Zgromadzone komórki są transportowane do laboratorium, tam badane i przygotowywane do zamrażania.

W Polsce działa kilka firm, które oferują usługę rodzinnego bankowania . Są to:

Jak wybrać bank rodzinny?

Opracowaliśmy 4 proste zasady, które mogą pomóc w wyborze rodzinnego banku komórek macierzystych. Dzięki temu macie Państwo szansę zweryfikować, czy wybrana placówka zasługuje na zaufanie.

 • Przeczytaj dokładnie umowę

Umowa powinna być jawna i łatwo dostępna na stronie internetowej banku bądź przesłana wcześniej przez jednego z konsultantów. Warto sprawdzić też bank od strony formalnej, jego nazwę, włożony kapitał oraz kompetencje osób, które są uprawnione do podpisywania umów z ramienia placówki. Jeśli coś budzi Państwa wątpliwości, koniecznie żądajcie wyjaśnień i niczego nie podpisujcie.

 • Sprawdź wiarygodność banku

Reklamom nie należy ufać, dlatego warto żądać dokumentów i dowodów na temat działania placówki. W Polsce funkcjonuje obecnie kilka podmiotów, które oferują pobrania krwi pępowinowej. Część z nich to pośrednicy, niedysponujący własnymi laboratoriami ani fachowym personelem i odpowiednim zapleczem. Ich celem jest wyłącznie sprzedaż usług. Czasem mają słabe doświadczenie. Cechuje ich niekiedy też brak specjalizacji czy akredytacji, stąd konieczność dokładnego zweryfikowania wiarygodności. Obecnie tylko jeden bank ma udokumentowane osiągnięcia w tej dziedzinie.

 • Policz całkowity koszt i terminy płatności za usługę

Pobranie i zbadanie krwi pępowinowej jest wydatkiem podzielonym na kilka etapów. Pierwszy z nich to płatność jednorazowa, której koszt wynosi od 250 do 450 złotych i obejmuje zakup zestawu pobraniowego, transport materiału oraz jego wstępną preparatykę. Opłatę uiszcza się przed porodem. Kolejny wydatek to kwota od 2500 zł, płatna w dwa miesiące po porodzie, do czasu pierwszych urodzin dziecka. Jest to koszt zbadania pozyskanego materiału, preparatyki oraz zamrożenia. Ta kwota może być zapłacona jednorazowo lub rozbita na 10 płatności miesięcznych w kwocie 250 zł. Potem rodzice są zobligowani uiszczać abonament. Dokonywanie opłat powinni rozpocząć tuż po pierwszych urodzinach dziecka. Jego koszt wynosi od 50 do 70 zł miesięcznie, w zależności od wybranego wariantu bankowania komórek macierzystych.

 • Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz

Finansowanie tego rodzaju usług musi być jasne i zrozumiałe dla klienta. Jeśli placówka nie potrafi rozwiać wątpliwości rodzica, udziela sprzecznych informacji lub ma problem z wytłumaczeniem zasad funkcjonowania, lepiej poszukać innej.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rodzinnego banku krwi pępowinowej?

 • Laboratorium

Bank rodzinny powinien mieć własne, w pełni wyposażone laboratorium preparatyki, przeszkolony personel oraz odpowiednie zaplecze. Najważniejszym elementem są kriostaty, które służą do przechowywania komórek macierzystych. Zwróćmy zatem uwagę, czy placówka oferująca usługę nie jest jedynie pośrednikiem sprzedaży usług.

 • Personel

Pracownikami banku powinny być osoby z doświadczeniem. Najlepiej, gdy są wśród nich lekarze, z którymi rodzice mogą skontaktować się w przypadku choroby dziecka. Ważną rolę odgrywają również wykwalifikowani konsultanci medyczni, mogący osobiście spotkać się z rodzicami. Doświadczenie tych osób w przeszczepianiu komórek macierzystych na pewno wzbudzi większe zaufanie klienta w stosunku do placówki.

 • Doświadczenie

Warto wybrać bank mogący pochwalić się sukcesami w zakresie przeszczepień krwi, która była przez niego pobrana i przechowywana.

 • Certyfikaty i akredytacje

Bank komórek macierzystych musi mieć pozwolenie na prowadzenie działalności od Ministerstwa Zdrowia**. Część placówek ma też dodatkowe certyfikaty oraz akredytacje, co zwiększa ich prestiż. Jedne z ważniejszych akredytacji to: AABB (American Association of Blood Banks*) oraz Netcord. Koniecznie zapytaj o nie w wybranym przez siebie banku.

 • Badania

Obowiązkiem banku jest przekazanie klientom informacji na temat badań, które będą przeprowadzane na pobranej krwi pępowinowej. Ich lista powinna znaleźć się na umowie. Te badania to:

 • oznaczenie liczby komórek CD34+ pozwalające potwierdzić jakość pobranego materiału biologicznego,sdfsdfsd
 • oznaczenie grupy krwi pępowinowej (tzw. układu AB0 i Rh),
 • oznaczenie żywotności komórek przy pomocy cytometru przepływowego,
 • badanie na obecność antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg),
 • badanie na obecność przeciwciał Anty-HBc wirusa zapalenia wątroby typu B,
 • badanie na obecność przeciwciał anty-HCV wirusa zapalenia wątroby typu C,
 • badanie posiewowe na obecność bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów,
 • oznaczenie liczby WBC przed i po preparatyce,
 • badanie na obecność przeciwciał anty HIV 1,2,
 • test kiłowy,
 • badanie na obecność przeciwciał wirusa cytomegalii (Anty-CMV IgM).

Porównanie banków

Źródła:  
www.pbkm.pl
www.bank.diag.pl
www.progenis.pl
www.novumbank.com

Podstawy prawne

Podstawą prawną działania banków krwi pępowinowej w Polsce jest Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów (wraz z późniejszymi zmianami), czyli tzw. ustawa transplantacyjna, która weszła w życie w styczniu 2006 roku. Organem administracji państwowej sprawującym nadzór nad bankami tkanek, w tym także nad bankami krwi pępowinowej, jest Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Ustawy (do pobrania):
Ustawa transplantacyjna z dn. 1.07.2005r.
Ustawa o zmianie ustawy transplantacyjnej z 17.07.2009

Dyrektywy europejskie (do pobrania):
Dyrektywa Komisji 2004/23/WE
Dyrektywa Komisji 2006/17/WE
Dyrektywa Komisji 2006/86/WE

 

* American Association of Blood Banks

** Ministerstwo Zdrowia

Czy wiesz, że ...

Pobierz darmowe materiały

Wypełnij poniższy formularz, a my na podany adres e-mail wyślemy materiały informacyjne.