download Pobierz darmowe materiały

Filmy

scroll-down

Historie pacjentów: Yasuf z Turcji

Poznajcie historię Yasufa z Turcji, który przeszedł przeszczepienie komórek macierzystych. Yusuf, którego rodzice są nosicielami mutacji genetycznej powodującą talasemię, choroby zwanej także niedokrwistością tarczowatokrwinkową, urodził się również z tą chorobą. Zdiagnozowano ją w wieku 8 miesięcy. Yusufa leczono w wielu szpitalach do szóstego roku życia i ostatecznie potrzebował przeszczepienia szpiku kostnego. Jeszcze zanim urodził się Umut – młodszy brat Yasufa – rodzina podjęła decyzję o pobraniu jego krwi pępowinowej. W 2012 r. Yusuf przeszedł przeszczepienie szpiku kostnego i krwi pępowinowej pobranej podczas porodu Umuta. Już po 29. dniach od przeszczepienia Yusuf wrócił do pełni zdrowia.

Historie pacjentów: Ance z Litwy

Poznajcie historię Ance z Litwy, która przeszła terapię komórkami macierzystymi ze sznura pępowinowego.
Dziewczynka urodziła się zdrowa, ale podczas pierwszych 4 miesięcy życia spotkała ją przemoc domowa ze strony mamy. W wyniku tych zdarzeń, Ance doznała m.in. poważnych złamań, obrażeń głowy, wylewów krwi do mózgu oraz zaniku nerwu wzrokowego (rozległy krwotok przedsiatkówkowy w prawym oku).
W wieku 4 miesięcy dziewczynka trafiła po raz pierwszy do szpitala – była w śpiączce, pojawiły się drgawki, objawowa padaczka. Dziewczynka przeszła 3 operacje głowy w celu likwidacji wylewów krwi do mózgu, zmniejszenia ucisku na mózg i obrzęków.
Zgodny materiał do podania komórek macierzystych rodzina zastępcza znalazła w Polsce.
Po podaniu zauważono poprawę jej stanu zdrowia. Częściej zaczęła otwierać oczy, śmiać się oraz stała się spokojniejsza i bardziej zainteresowana otoczeniem.

Co warto wiedzieć o krwi pępowinowej?

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z dr n. med. Khrystyną Nasadiuk, która przedstawiła podczas swojego wykładu właściwości komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

 • Czym wyróżniają się komórki macierzyste z krwi pępowinowej?
 • Jak przechowywać krew pępowinową?
 • Jakie są różnice pomiędzy krwią pępowinową a krwią osoby dorosłej?
 • Wykorzystywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej do leczenia chorób hematologicznych oraz neurologicznych

Krew pępowinowa a inne źródła krwiotwórzczych komórek macierzystych

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z dr n. med. Khrystyną Nasadiuk, która omówiła różnice krwiotwórczych komórek macierzystych z różnych źródeł oraz wady i zalety ich wykorzystania w leczeniu.

 • Jakie są źródła komórek macierzystych?
 • Jakie działanie terapeutyczne wiąże się z ich zastosowaniem?
 • Historia pierwszych przeszczepów komórek macierzystych?
 • Zgodność immunologiczna a przeszczep komórek macierzystych
 • Wady i zalety komórek macierzystych różnego pochodzenia, w tym ze szpiku kostnego oraz krwi obwodowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej w hematologii i onkologii

Podczas tego spotkania dr n. med. Khrystyna Nasadiuk omówiła wykorzystanie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi pępowinowej w hematologii i onkologii.

 • Rolę krwiotwórczych komórek macierzystych we współczesnej hematologii i onkologii
 • Krew pępowinowa – charakterystyka biologiczna i potencjał terapeutyczny
 • 35 lat stosowania krwi pępowinowej w hematologii (główne osiągnięcia, problemy i podejścia do ich rozwiązania)
 • Współczesne trendy i perspektywy zastosowania krwi pępowinowej w hematologii i onkologii