download Pobierz darmowe materiały

Filmy

scroll-down

Co warto wiedzieć o krwi pępowinowej?

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z dr n. med. Khrystyną Nasadiuk, która przedstawiła podczas swojego wykładu właściwości komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

 • Czym wyróżniają się komórki macierzyste z krwi pępowinowej?
 • Jak przechowywać krew pępowinową?
 • Jakie są różnice pomiędzy krwią pępowinową a krwią osoby dorosłej?
 • Wykorzystywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej do leczenia chorób hematologicznych oraz neurologicznych

Krew pępowinowa a inne źródła krwiotwórzczych komórek macierzystych

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z dr n. med. Khrystyną Nasadiuk, która omówiła różnice krwiotwórczych komórek macierzystych z różnych źródeł oraz wady i zalety ich wykorzystania w leczeniu.

 • Jakie są źródła komórek macierzystych?
 • Jakie działanie terapeutyczne wiąże się z ich zastosowaniem?
 • Historia pierwszych przeszczepów komórek macierzystych?
 • Zgodność immunologiczna a przeszczep komórek macierzystych
 • Wady i zalety komórek macierzystych różnego pochodzenia, w tym ze szpiku kostnego oraz krwi obwodowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej w hematologii i onkologii

Podczas tego spotkania dr n. med. Khrystyna Nasadiuk omówiła wykorzystanie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi pępowinowej w hematologii i onkologii.

 • Rolę krwiotwórczych komórek macierzystych we współczesnej hematologii i onkologii
 • Krew pępowinowa – charakterystyka biologiczna i potencjał terapeutyczny
 • 35 lat stosowania krwi pępowinowej w hematologii (główne osiągnięcia, problemy i podejścia do ich rozwiązania)
 • Współczesne trendy i perspektywy zastosowania krwi pępowinowej w hematologii i onkologii