download Pobierz darmowe materiały

Banki

scroll-down
Wybierz temat
Czy wiesz, że ...

Publiczne banki komórek macierzystych to instytucje państwowe. Przechowując w nich krew pępowinową, nie ponosimy żadnych kosztów, ale też nie mamy gwarancji, że zamrożony materiał będzie do naszej dyspozycji w przyszłości. Bank publiczny oznacza ogólnodostępność, co wiąże się z możliwością korzystania z komórek macierzystych przez każdego chorego, który tego potrzebuje. Materiały wykorzystują również kliniki transplantologiczne i laboratoria, których zadaniem jest dobór krwi ze zgodnością antygenową. Materiał naszego dziecka jest tym samym przekazany do celów publicznych i może nie być dla niego dostępny, jeśli zachoruje.

Krew pępowinowa pochodząca z banku publicznego jest wydawana zawsze, gdy zgłosi się chory, który ma zgodność antygenów w układzie HLA i wymaga przeszczepu od dawcy niespokrewnionego. W takich sytuacjach jest ona natychmiast wydawana na potrzeby leczenia i staje się niedostępna dla osoby, od której pochodzi.

Brak odpowiednich dotacji dla publicznych banków komórek macierzystych sprawia, że nie są one w stanie przyjąć tyle krwi, ile jest faktycznie potrzebne. Dlatego w Polsce stale powstają banki rodzinne, które umożliwiają szybką terapię dla samego dawcy i osób mu najbliższych.

Lista banków tkanek i komórek

 • Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa;
 • Zakład Hematologii Doświadczalnej i Bank Krwi Pępowinowej Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa;
 • Bank Krwi Łożyskowej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa;
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce;
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce;
 • Szpital Kielecki św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 25, 25-316 Kielce;
 • Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów.

W niżej wymienionych szpitalach można zdeponować i zamrozić również komórki ze sznura pępowiny bogate w mezenchymalne komórki macierzyste. Będą one wykorzystane do leczenia pacjentów w ramach eksperymentu medycznego.

 • Medeor Plus w Łodzi, ul. Ciesielska 8, Łódź;
 • Łubinowa Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Łubinowa 3, Katowice;
 • Szpital Pro-Familia w Rzeszowie, ul. Witolda 6B, Rzeszów;
 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Polna 33, Poznań;
 • ZZOZ Ostrów WLKP, ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski,
 • Szpital MSWiA w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6, Bydgoszcz;
 • Wielospecjalistyczny Szpital w Gliwicach, ul. Kościuszki 1, Gliwice;
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Al. Kraśnicka 100, Lublin;
 • Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Rydygiera 1, Piła;
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, Leszno;
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A, Wrocław;
 • Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25, Warszawa;
 • Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie, pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa;
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, ul. Mączna 4, Szczecin;
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, Gdańsk;
 • Centrum Medyczne Ujastek w Krakowie, ul. Ujastek 3, Kraków;
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. – największy bank rodzinny, który także prowadzi pobrania krwi na potrzeby publiczne.
Czy wiesz, że ...

Pobierz darmowe materiały

Wypełnij poniższy formularz, a my na podany adres e-mail wyślemy materiały informacyjne.