download Pobierz darmowe materiały

Krew pępowinowa pobrana przy narodzinach dziecka może uratować życie.

scroll-down

Czym jest krew pępowinowa?

Krew pępowinowa jest pobierana z pępowiny lub łożyska podczas porodu. Zawarte w niej komórki macierzyste umożliwiają leczenie ponad 80 chorób, zarówno hematologicznych, jak i onkologicznych. Można je wykorzystać nie tylko dla nowo narodzonego dziecka, lecz także jego dla rodzeństwa i bliskiej rodziny.

Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. oraz pozytywną opinią Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przyszli Rodzice powinni mieć zapewniony dostęp do informacji o możliwości zabezpieczenia krwi pępowinowej podczas porodu.

 

Zalety krwi pępowinowej

Komórki macierzyste nie tracą właściwości mimo upływu lat. Przechowywanie krwi pępowinowej daje wiele korzyści, np.
Możliwość leczenia 80 chorób hematologicznych i onkologicznych
Możliwość wykorzystania jej w terapiach refundowanych przez NFZ
Szybki dostęp do terapii
Zabezpieczenie dziecka, jego rodzeństwa i bliskiej rodziny
Nowe zastosowania,
szczególnie
w medycynie
regeneracyjnej
Leczenie komórkami macierzystymi ma też pewne ograniczenia. Można je
pobrać wyłącznie przy porodzie i nigdy nie wiadomo, jaką ilość uda się
pozyskać. Nie mają one ponadto zastosowania w każdej chorobie.

Co zrobić, gdy zdecydujesz się pobrać krew pępowinową?

Skontaktuj się
z wybranym bankiem komórek macierzystych
Podpisz umowę dotyczącą bankowania krwi pępowinowej
Zaopatrz się
w zestaw do pobrania krwi pępowinowej (zostanie on przekazany przez bank)
Zabierz zestaw
ze sobą na porodówkę
Przekaż zestaw lekarzowi lub położnej

Jak to działa?

Krew pępowinowa jest pobierana zaraz po porodzie. Zabieg wykonuje lekarz lub położna, która powinna zgłosić pobranie do banku wybranego przez rodziców. Numer kontaktowy do placówki jest podany na zestawie, który wcześniej został przekazany personelowi szpitala. Pozyskany materiał powinien być odebrany przez osobę do tego uprawnioną i występującą z ramienia banku komórek macierzystych. Następnie zostaje on dostarczony do laboratorium, gdzie jest badany i przygotowywany do mrożenia. Koszt przechowywania krwi pępowinowej ustala się na podstawie cennika obowiązującego w danym banku.

Pobierz darmowe materiały

Wypełnij poniższy formularz, a my na podany adres e-mail wyślemy materiały informacyjne.