download Pobierz darmowe materiały

Transplantacje

scroll-down
Wybierz temat
Czy wiesz, że ...

Według danych z 2016 roku odbyło się blisko 40000 udanych zabiegów przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej. W ponad 30000 przypadków dokonano przeszczepów allogenicznych, a 1000 to własne komórki macierzyste.

W Polsce dokonano obecnie kilkudziesięciu przeszczepień komórek pochodzących z krwi pępowinowej. Pierwszy zabieg odbył się w 1994 roku. Pacjentem był chłopiec z ostrą białaczką szpikową, któremu zdrowe komórki oddała siostra. Podobny przeszczep, również w przypadku tej samej choroby, miał miejsce w 2000 roku. Nie były to jednak komórki macierzyste pochodzące z bankowania krwi pępowinowej, lecz bezpośrednio od dawców. Transplantację z wykorzystaniem zamrożonej krwi pępowinowej przeprowadzono dopiero w 2007 roku, a materiał do tego zabiegu przechowywał Polski Bank Komórek Macierzystych. Na stronie placówki można znaleźć wiele informacji na temat tego oraz innych przeszczepów. Takie dane dają nadzieję na wyzdrowienie tysiącom lub nawet setkom tysięcy chorych. Wszelkie statystyki przeszczepień prowadzi Poltransplant.

Intensywny rozwój banków krwi pępowinowej nastąpił po 1988 roku. Dokonano wtedy pierwszego w historii przeszczepu rodzinnego. Zabieg odbył się w Paryżu, w klinice prof. E. Gluckman, a wykonali go H. Broxmeyer i J. Kurtzberg. Chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego przeszczepiono komórki z krwi pępowinowej pobranej od nowo narodzonej siostry.

Czy wiesz, że ...

Pobierz darmowe materiały

Wypełnij poniższy formularz, a my na podany adres e-mail wyślemy materiały informacyjne.