download Pobierz darmowe materiały

Komórki macierzyste

scroll-down
Wybierz temat
Czy wiesz, że ...

Komórki macierzyste są budulcem żywego organizmu. Dzięki nim człowiek powstaje i może funkcjonować. Są wyjątkowe, ponieważ mają zdolność do samoodnawiania się. Dzięki temu, stare obumarłe komórki błyskawicznie zastępowane są nowymi, a te od razu przejmują ich funkcje.

Krwiotwórcze komórki macierzyste nazywa się komórkami pnia (ang. stem cells, MSCs). Są one do niego porównywane, ponieważ to właśnie z pnia wyrastają zalążki rośliny, np. liście. Z komórek macierzystych zaś powstają nasze krwinki: białe, czyli leukocyty, czerwone – erytrocyty, a także płytki krwi, nazywane trombocytami.

Zdolność do samoodnowy to nie jedyna cenna właściwość komórek macierzystych. Różnicują się one także w wyspecjalizowane komórki potomne. Są to:

  • komórki totipotencjalne – są one jedynymi, które mogą się różnicować do każdego typu komórek. Uważa się je za najbardziej pożądane, ponieważ mogą doprowadzić do powstania całkiem nowego organizmu. Jednym z przykładów komórki totipotencjalnej jest zapłodniona komórka jajowa. W następstwie rozwoju dzieli się ona na blastomery, które także zalicza się do komórek totipotencjalnych,
  • komórki pluripotencjalne – mogą się różnicować do każdego typu komórek poza totipotencjalnymi. Nie przekształcą się zatem w komórki obecne w najwcześniejszej fazie rozwoju. Przykładem komórki pluropotencjalnej jest blastocysta, czyli komórka będąca w stadium zarodka,
  • komórki multipotencjalne – mogą dać początek komórkom szpiku, krwi oraz mięśni. Są to również krwiotwórcze komórki macierzyste. Niestety komórki multipotencjalne nie mają tak dużych możliwości do różnicowania się. Mogą działać jedynie w obrębie danego listka zarodkowego. Listki zarodkowe to zespoły komórek powstałych w fazie rozwoju zarodkowego. Noszą one następujące nazwy: ektoderma, entoderma oraz mezoderma,
  • komórki unipotencjalne – przekształcają się w komórki tkanki lub wybranego narządu. Nie mają innych możliwości różnicowania. Są obecne we wszystkich narządach za życia płodowego. Można je znaleźć także w organizmach dojrzałych. Nazywane są wówczas somatycznymi.

Jednym ze źródeł poszczególnych typów komórek jest krew pępowinowa. Jej przechowywanie daje wiele korzyści. Pobranie materiału ma niestety pewne ograniczenia.

Czy wiesz, że ...

Pobierz darmowe materiały

Wypełnij poniższy formularz, a my na podany adres e-mail wyślemy materiały informacyjne.