Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Transplantacje autologiczne

Transplantacje  (inaczej: przeszczepienia) autologiczne to transplantacje, w których chory jest sam dla siebie dawcą. W przypadku komórek macierzystych z krwi pępowinowej z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy krew ta jest przeszczepiana dziecku, podczas którego porodu została pobrana.
Jak pokazują dane europejskie większość (około 60%) wykonywanych transplantacji to właśnie transplantacje autologiczne. Podobnie wygląda sytuacja w Polsce -spośród około 800 transplantacji wykonywanych rocznie w Polsce ponad 520 to transplantacje autologiczne). Jak dotąd najczęściej źródłem komórek macierzystych nie jest krew pepowinowa ,a krew obwodowa lub szpik, ale wynika to z faktu,że taka krew nie była dostepna i dlatego skorzystano z tych źródeł. Warto w tym momencie wspomnieć, że w Polsce wciąż przeprowadza sie dwukrotnie mniej przeszczepień niż średnio w Europie w przeliczeniu na liczebność populacji.

Niestety nie u każdej osoby można wykonać transplantację autologiczną, nawet jeśli mówimy o tej samej chorobie, ponieważ ważna jest też jej faza. Kwalifikacja chorych do zabiegu są każdorazowo ustalane zespołowo przez lekarzy specjalistów wchodzących w skład tzw. zespołu transplantacyjnego.

Przykładem wskazań do autologicznej transplantacji krwi pępowinowej (krwiotwórczych komórek macierzystych) u dzieci są:

 • Ostra białaczka szpikowa, ale zależnie od zaawansowania choroby
 • Ziarnica złośliwa (Hodgkina), ale zależnie od zaawansowania choroby
 • Chłoniaki złośliwe, ale zależnie od stopnia zaawansowania choroby
 • Ciężka niedokrwistość aplastyczna
 • Nerwiak zarodkowy współczulny
 • Guz mózgu
 • Siatkówczak złośliwy
 • Guz kości (guz Ewinga)
 • Urazowe uszkodzenie mózgu

Przykładem wskazań do autologicznej transplantacji krwi pępowinowej (krwiotwórczych komórek macierzystych) u dorosłych są:

 • Ostra białaczka szpikowa, ale zależnie od zaawansowania choroby
 • Ziarnica złośliwa (Hodgkina), ale zależnie od zaawansowania choroby
 • Chłoniaki złośliwe, ale zależnie od stopnia zaawansowania choroby
 • Szpiczak mnogi
 • Nowotwór z komórek rozrodczych

Powyższe wskazania są ogólnie przyjęte w Polsce i na świecie. Są one oparte na publikowanym co dwa lata przez European Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT) raporcie. Ostatni raport (z 2010 roku) podkreśla postęp badań nad wykorzystaniem komórek macierzystych do zastosowania przeszczepów autologicznych w wielu innych schorzeniach - np.o podłożu autoimmunologicznym,

Przeszczepienie komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest wykonywane u chorych po intensywnej chemioterapii i/lub radioterapii. Te dwie radykalne metody niszczenia komórek nowotworowych niestety niszczą także zdrowe komórki macierzyste występujące w szpiku. Przeszczepienie komórek macierzystych stosuje się w tych przypadkach w celu odtworzenia układu krwiotwórczego (czyli szpiku) oraz regeneracji układu odpornościowego. Przeszczepione komórki przedostają się do szpiku pacjenta, gdzie namnażają się tworząc nowe komórki krwi oraz regenerując system odpornościowy.

Zaletą transplantacji autologicznej jest przede wszystkim brak problemu szukania dawcy i mniejsze powikłania po przeszczepieniu.

Istnieją jednak również przeciwwskazania do wykorzystania u pacjenta jego własnych komórek macierzystych – dzieje się tak w przypadku, gdy choroba jest spowodowana defektem komórki macierzystej. W takich sytuacjach konieczny jest przeszczep od innego dawcy (przeszczep allogeniczny).