Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Transplantacje allogeniczne w obrębie rodziny

Przeszczep allogeniczny w obrębie rodziny to przeszczep, w którym dawcą jest osoba blisko spokrewniona z biorcą. Zwykle jest to brat lub siostra osoby chorej, ponieważ na każde rodzeństwo przypada 25% szans na pełną zgodność w zakresie  antygenów układu HLA (Human Leukocyte Antigens). Antygeny te określają zgodność tkanek pomiędzy biorcą a dawcą. Najlepiej, jeśli zgodność ta jest pełna, ale taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku bliźniąt jednojajowych. Standardowo w przypadku przeszczepiania krwi pępowinowej bada się zgodność 6 antygenów, a dopuszcza się przeszczepienie przy 4 zgodnych antygenach (tzw. zgodność 4/6). W przypadku komórek macierzystych pochodzących z innych źródeł bada się 10 antygenów, z których 9 musi być zgodnych (9/10). Dlatego krew pepowinową jest dużo łatwiej dobrać do przeszczepienia w obrębie rodziny , a sytuacja kiedy rodzeństwo nie może być dawcą szpiku a mogłoby być dawcą krwi pepowinowej jest możliwa.

Wyniki badań i doświadczenie kliniczne pokazują, że wskaźnik przeżycia przy wykorzystaniu komórek od dawców spokrewnionych jest ponad dwukrotnie wyższy niż przy wykorzystaniu komórek od dawców niespokrewnionych.

Przykładowe wskazania do allogenicznej transplantacji krwi pępowinowej w obrębie rodziny u dzieci to:

 • Ostra białaczka limfo blastyczna
 • Ostra białaczka szpikowa
 • Przewlekła białaczka szpikowa
 • Chłoniaki złośliwe, ale zależnie od zaawansowania choroby
 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa
 • Niedokrwistość oporna na leczenie
 • Ciężka niedokrwistość plastyczna
 • Niedokrwistość Fanconiego

Przykłady wskazań do allogenicznej transplantacji w obrębie rodziny krwi pępowinowej u dorosłych to:

 • Ostra białaczka limfoblastyczna
 • Ostra białaczka szpikowa
 • Przewlekła białaczka limfatyczna
 • Przewlekła białaczka szpikowa
 • Niedokrwistość odporna na leczenie
 • Ciężka niedokrwistość aplastyczna
 • Napadowa nocna hemoglobinuria
   

Podobnie jak w przypadku przeszczepień autologicznych wskazania do transplantacji allogenicznych określa EBMT. Statystyki europejskie i polskie wskazują,że około 20% wykonywanych przeszczepień to przeszczepienia allogeniczne w obrębie rodziny. Z każdym rokiem rośnie odsetek krwi pepowinowej jako źródła komórek do tych przeszczepień.