Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Transplantacje allogeniczne niespokrewnione

Transplantacje allogeniczne niespokrewnione to określenie przeszczepów od dawców niespokrewnionych z biorcą. Przeszczepy takie stanowią ratunek dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą zostać poddane przeszczepowi autologicznemu (np. ze względu na rodzaj choroby), ani przeszczepowi allogenicznemu w obrębie rodziny (np. gdy brak jest rodzeństwa lub też nie występuje wymagana zgodność). W takich przypadkach poszukuje się komórek macierzystych w bankach dawców liczących setki tysięcy zarejestrowanych i przebadanych osób oraz w publicznych bankach krwi pępowinowej. Dawcą komórek macierzystych może być każda zdrowa osoba, u której po zbadaniu krwi oznaczono antygeny układu HLA. Bank dawców szpiku kontaktuje się z potencjalnym dawcą, gdy zachodzi potrzeba oddania szpiku dla biorcy o identycznej strukturze antygenów układu zgodności tkankowej. Niestety w wielu schorzeniach kluczowym aspektem jest czas, a trudno szybko znaleźć obcego, niespokrewnionego dawcę, który dysponuje taką samą zgodnością w zakresie HLA.