Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Przeszczepienia krwi pępowinowej w Polsce i na świecie

Pierwsze, skuteczne i dobrze udokumentowane przeszczepienie rodzinnej krwi pępowinowej zostało wykonane w 1988 roku z inicjatywy lekarzy amerykańskichHala Broxmeyera i Joanny Kurtzberg w paryskiej klinice prof. E Gluckman. Biorcą przeszczepu był chłopiec chory na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego, któremu przeszczepiono krew pępowinową nowonarodzonej siostry. Przeszczepione komórki przyjęły się u biorcy, który żyje do dziś. Opisany przypadek zapoczątkował intensywny rozwój banków krwi pępowinowej w wielu krajach na całym świecie. Z czasem coraz częściej wykonywano zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Najświeższe dostępne dane (lipiec 2016) mówią o ponad 40 000 zabiegów przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pepowinowej, z czego w ponad 30 000  wykorzystano krew od rodzeństwa oraz ponad 1000 przeszczepów autologicznych. Próby przeszczepiania krwi pępowinowej podejmowano już przed ponad 35 laty.

W Polsce dotychczas przeprowadzono kilkanaście przeszczepień krwi pępowinowej. Statystyka jest prowadzona przez Poltransplant i dostępna w jego biuletynach. Dane przed 2006 rokiem jednak mało precyzyjne.  Po raz pierwszy przeszczepienia krwi pępowinowej dokonano w 1994 roku pobierając od siostry chorego. Chory chłopiec cierpiał na ostrą białaczkę szpikową. Do kolejnego przeszczepu doszło w roku 2000 do terapii chłopca z ostrą białaczka szpikową. W 2007 roku po raz pierwszy użyto do transplantacji krwi pępowinowej, która wcześniej została pobrana, przetworzona i przechowywana w rodzinnym banku krwi (Polskim Bank u Komórek Macierzystych). Na stronach tego rodzinnego banku, który jako jedyny w Polsce przekazał krew do przeszczepienia mozna znaleźć więcej informacji na temat tego i kolejnych przeszczepień.

Jednakze rola komórek macierzystych krwi pępowinowej wciaż rośnie. Dotychczas w Polsce przeprowadzono kilkadziesiąt przeszczepień komórek macierzystych- znaczącą większość u dzieci.