Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Podstawy prawne

Podstawą prawną do działania  banków krwi pępowinowej w Polsce jest oparta na ustawodawstwie Unii Europejskiej  „Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów” (wraz z późniejszymi zmianami) - tzw. Ustawa transplantacyjna, która weszła w życie w styczniu 2006 rokuOrganem administracji państwowej sprawującym nadzór nad bankami tkanek, w tym także nad bankami krwi pępowinowej, jest Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Dyrektywy europejskie (do pobrania):
Dyrektywa Komisji 2004/23/WE
Dyrektywa Komisji 2006/17/WE
Dyrektywa Komisji 2006/86/WE

Ustawy (do pobrania):
Ustawa transplantacyjna z dn. 1.07.2005r.
Ustawa o zmianie ustawy transplantacyjnej z 17.07.2009