Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

O stowarzyszeniu

EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA  KOMÓREK MACIERZYSTYCH.

Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym ludzi, którym bliska jest idea większego wykorzystania krwi pępowinowej jako źródła komórek macierzystych.

Wykorzystanie krwi w Polsce jest na razie małe , bo nie ma zmagazynowanej krwi w specjalnych bankachBazując na doświadczeniu krajów, w których medycyna jest na najwyższym poziomie (Stany Zjednoczone, Japonia), wiemy, że krew pępowinowa może stać się głównym źródłem komórek macierzystych do transplantacji dla systemu ochrony zdrowia. Wpłynie to równocześnie na zwiększenie liczby wykonywanych w Polsce transplantacji komórek macierzystych, których obecnie wykonuje się dwukrotnie mniej niż w zachodniej Europie.

Uważamy, że jedną z głównych dróg prowadzących do zmiany obecnego stanu rzeczy jest dostarczenie rzetelnej informacji dla rodziców spodziewających się dziecka, którzy powinni mieć możliwość podjęcia decyzji odnośnie pobrania i zdeponowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej swojego dziecka.

Stąd pomysł stworzenia strony dedykowanej krwi pępowinowej.

Miłej lektury.


 


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.