Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Sukces światowej transplantologii – milionowy przeszczep komórek macierzystych

2013-02-02powrót

Ponad pięćdziesięcioletnia praca transplantologów nad wykorzystaniem komórek macierzystychleczeniu chorób, zaowocowała właśnie milionowym przeszczepem krwiotwórczych komórek macierzystych. To wynik współpracy specjalistów z wielu krajów, którzy przyczyniają się do dynamicznego rozwoju światowej transplantologii.

 

Milionowe przeszczepienie komórek macierzystych ogłoszone zostało przez Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation (WBMT) – organizację naukową skupiającą badaczy z całego świata. Misją jednostki jest badanie i promowanie komórek macierzystych wykorzystywanych w transplantologii. Dane zebrane z rejestrów międzynarodowych ośrodków transplantologii wykazały, iż milionowy przeszczep komórek macierzystych miał miejsce w 2012 roku.

 

Według Dietgera Niederwiesera, prezesa WBMT jest to ogromny krok w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz poszerzania wiedzy na ich temat, gdyż przez ostatnie dziesięć lat transplantacje tego typu uważane były za niezwykle rzadkie.

 

Początki komórek macierzystych w transplantologii 

Pierwszy przeszczep komórek macierzystych dokonany przez dr E. Donnalla Thomasa, przeprowadzony został w 1957 roku. Za ten prekursorski zabieg, zastosowany w celu leczenia białaczki, dr Thomas nagrodzony został nagrodą Nobla w 1990 roku. Kolejny milowy krok miał  miejsce w roku 1973 w Nowym Jorku, gdzie po raz pierwszy z sukcesem przeszczepiono komórki macierzyste pobrane od obcego dawcy. Następny sukces w tej dziedzinie odnieśli transplantolodzy francuscy - prof. E. Gluckman i prof. Hal E. Broxmeyer, którym w 1988 roku udało się  po raz pierwszy przeszczepić komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej.

 

Historia i perspektywy wykorzystania komórek macierzystych

Dzięki wieloletnim badaniom nad komórkami macierzystymi jesteśmy dziś w stanie wykorzystywać te wyjątkowe substancje do leczenia ponad siedemdziesięciu chorób krwi, układu krwiotwórczego jak i ciężkich chorób onkologicznych. Źródłami komórek macierzystych wykorzystywanych w transplantologii jest szpik kostny, krew obwodowa oraz krew pępowinowa, której pobieranie odbywa się całkowicie nieinwazyjnie. To właśnie krew pępowinowa uważana jest za najlepsze źródło komórek macierzystych, również ze względu na ich właściwości.

 

Według dr Tomasza Barana z Polskiego Banku Komórek Macierzystych, komórki macierzyste pobierane z krwi pępowinowej stanowią coraz większy odsetek wszystkich przeszczepów komórkowych. Na świecie liczba ta wyniosła ponad 25 tysięcy transplantacji. W Polsce dokonano 20 tego typu przeszczepów z czego niemal połowa dokonana została z krwi pępowinowej zgromadzonej w Polskim Banku Komórek Macierzystych.

 

Wykorzystanie komórek macierzystych w terapii najcięższych chorób oraz w medycynie regeneracyjnej jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauk medycznych. Dlatego tak istotne  jest popularyzowanie zarówno wiedzy na ten temat, jak również tworzenie samych banków krwi pępowinowej, gdyż to od ich liczby zależy ilość przeprowadzanych przeszczepów. Potrzebę tą dostrzegł również sam Parlament Europejski, który w 2012 roku przyjął sprawozdanie podkreślające potrzebę tworzenia w każdym z europejskich krajów zarówno publicznych jak i prywatnych banków krwi pępowinowej, które dają szansę na uratowanie zdrowia i życia ludzkiego.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.