Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Przeszczepianie komórek macierzystych z krwi pępowinowej w Polsce

2012-07-18powrót

W czerwcu w Łodzi na konferencji Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej prezentowano podumowanie przeszczepień komórek macierzystych z krwi pępowinowej wykonanych w Polskich ośrodkach transplantologicznych u dzieci. Dane prezentowane przez prof.dr hab n.med Jana Styczyńskiego oraz dr n. med. Dariusza Boruczkowskiego wskazują na rosnące wykorzystanie krwi pępowinowej w transplantologii. Dotychczas wykorzystana ona była w klinikach transplantologicznych we Wrocławiu,Bydgoszczy,Poznaniu i Lublinie.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.