Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Pionier przeszczepiania krwi pępowinowej w Polsce

2013-05-28powrót

28 maja na zaproszenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych gościł w Warszawie prof. Hal E.Broxmeyer. Profesor był autorem pierwszego na świecie przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej, które zostało przeprowadzone w 1988 roku wspólnie z prof. Gluckman. Profesor jest byłym Przewodniczącym Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów (ASH) i jednym z największych ekspertów w dziedzinie krwi pępowinowej na świecie.

Profesor uczestniczył w spotkaniu dla prasy , zaprezentował na nim historie oraz aktualne dokonania w dziedzinie wykorzystania krwi pępowinowej w leczeniu chorób hematologicznych. Podkreślił,że obecnie nie ma żadnych różnic w wykorzystaniu komórek z krwi pepowinowej i szpiku, a jedyna barierą do szerszego stosowania krwi pępowinowej jest jest zabezpieczenie w banku.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.