Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Piknik edukacyjny

2011-08-05powrót

W Warszawie 9 lipca odbył się piknik edukacyjny w ramach kampanii na rzecz komórek macierzystych z krwi pępowinowej BEZCENNY DAR. Jesteśmy patronami tej kampanii, której celem jest zwiększenie świadomości tego,że krew pępowinowa zawiera cenne komórki macierzyste, które mogą uratować życie i zdrowie. W pikniku uczestniczyły rodziny ,które skorzystały ze zdeponowanej krwi pępowinowej dla swoich dzieci. Więcej informacji na www.bezcennydar.pl


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.