Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

O komórkach macierzystych w Watykanie

2013-04-11powrót

W Watykanie odbyła  się konferencja poświęcona komórkom macierzystym zorganizowana przez Papieska Radę Kultury i Fundację Stem for Life. Jest to już druga konferencja w cyklu, który zwraca uwage na możliwości terapeutyczne dojrzałych komórek macierzystych. Ich źródłem przede wszystkim szpik i krew pępowinowa. Te źródła komórek, w odróżnieniu od komórek embrionalnych, w pełni akceptowalne przez Kościół Katolicki.

Prelegentami podczas konferencji było wiele sław współczesnej medycyny - w tym sir John Gurdon -laureat ubiegłorocznej nagrody Nobla. Prezentowano wiele doniesień pokazujących skuteczne terapie komórkami macierzystymi w różnych schorzeniach - m.in w stwardnieniu rozsianym.

 


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.