Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Krew pępowinowa nadzieją w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego

2017-10-31powrót

Mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) to najczęściej występująca przyczyna niepełnosprawności u dzieci. Zdarza się na 2–3/1000 żywych urodzeń – to częściej niż zespół Downa. Jest zespołem objawów określających zaburzenia ruchu i postawy, który często wiąże się z problemami z koordynacją ruchową, różnego stopnia sztywnościami lub wiotkością mięśni, przełykaniem pokarmów czy mówieniem. MPDz powstaje wskutek uszkodzenia mózgu w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub też po nim.
Podstawą terapii schorzenia jest rehabilitacja ruchowa oraz terapia zaburzeń towarzyszących. 
 
Badania kliniczne przeprowadzone przez prof. Joanne Kutzberg w Duke University (USA) wykazały, że własne komórki macierzyste
z krwi pępowinowej hamują procesy zapalne w mózgu oraz wspomagają tworzenie nowych połączeń nerwowych. W badaniu brała udział 63 dzieci w wieku 1-6 lat. U pacjentów, którzy otrzymali wyższe dawki własnych komórek macierzystych z krwi pępowinowej stwierdzono większa poprawę w badaniu ocejniającym połączenia funkcjonalne w ośrodkowym układzie nerwowym po 12 miesiącach od podania.
 
W Polsce taka terapię przeszedł 6-letni Mateusz, który urodził się z wadami wrodzonymi. Na co dzień funkcjonuje dzięki  specjalistycznym urządzeniom, m.in. wózkowi, za pomocą którego może się poruszać. Chłopiec nie komunikuje się z rodzicami. Rodzice usłyszeli w telewizji o efektach terapii komórkami macierzystymi i postanowili wykorzystać swoje komórki zabezpieczone w PBKM. Podanie wykonano w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, z nadzieją, że komórki pomogą Mateuszowi dotkniętemu mózgowym porażeniem dziecięcym.

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.