Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Dni Krwi Pępowinowej 2012

2012-09-07powrót

Polski Bank Komórek Macierzystych poinformował na konferencji prasowej o rozpoczęciu kolejnej edycji Dni Krwi Pępowinowej - akcji zbierania krwi pępowinowej na potrzeby publiczne. Akcja odbędzie się w kilkunastu szpitalach w Polsce (pełna lista na www.pbkm.pl/bankowanie-publiczne  ). Akcja jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu POLGRAFT oraz ze środków PBKM. Szacuje się, że dzięki niej uda sie zebrać około 100-150 porcji komórek macierzystych z krwi pępowinowej, które będą mogły byc wykorzystane do przeszczepień wśród osób niespokrewnionych.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.