Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Bankowanie publiczne w PBKM

2013-05-07powrót

W 2013 roku Ministerstwo Zdrowia będzie kontynuować powiekszanie zasobów krwi pępowinowej na potrzeby  publiczne. Konkurs ofert wygrał Polski Bank Komórek Macierzystych, który od 3 lat pobiera krew na potrzeby publiczne. W ramach tegorocznego programu odbędą sie Dni Krwi Pępowinowej w wielu polskich miastach. Ich aktualna lista dostepna jest na stronach PBKM.

  


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.