Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Krew pępowinowa - źródło komórek macierzystych

Krew pępowinowa pobrana przy narodzinach dziecka i odpowiednio przechowywana może być zabezpieczeniem na wypadek choroby i może uratować życie naszemu dziecku lub jego rodzeństwu.

Zalety krwi pępowinowej to:

  • Bardzo prosty, bezpieczny i nieszkodliwy proces pobrania.
  • Dużo większa zdolność regeneracyjna komórek macierzystych z krwi pępowinowej niż z innych źródeł
  • „naiwność” immunologicznamniejsze ryzyko wywołania niebezpiecznych reakcji po przeszczepieniu
  • Łatwiejszy dobór przy przeszczepianiu - wystarczy zgodność 4 z 6 antygenów (zamiast 9 z 10 wymagane dla szpiku czy krwi obwodowej)

Podane wyżej argumenty stanowią  przewagę krwi pepowinowej nad szpikiem i krwią obwodową. Minusem krwi pępowinowej jest ograniczona ilość krwi, którą można pobrać ze sznura pępowinowego i z łożyska. Przeciętna ilość komórek macierzystych znajdująca sie w porcji krwi pępowinowej wystarczy do przeszczepienia dla biorcy ważącego 40 kg. 

Ograniczenie ilościowe może być  pokonane, ponieważ można przeznaczyć do przeszczepienia więcej niż jedną porcję krwi pępowinowej, można także jednocześnie przeszczepić komórki z różnych źródeł: np. szpiku i krwi pępowinowej. Transplantacji takiej dokonano w Polsce w 2007 roku, gdy lekarze uzupełnili ilość komórek pobierając szpik od rodzinnego, młodszego dawcy, od którego została wcześniej pobrana krew pępowinowa. Coraz bardziej zaawansowane również badania nad namnażaniem  komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Wykonano już pierwsze skuteczne zabiegi przeszczepiania chorym namnożonych w ten sposób komórek.