Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Banki publiczne

Publiczne banki krwi pępowinowej to banki państwowe. Korzystając z ich usług pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobraniem i przechowywaniem. Z założenia bowiem krew deponowana do takiego banku ma służyć innym osobom.

W związku z tym po pobraniu krwi konieczne jest (poza standardowymi badaniami) określenia typu układu antygenów HLA, które jest konieczna aby mozna było tą krew wykorzystać do przeszczepienia. Informacje są później przechowywane w komputerowych rejestrach , z których korzystają kliniki transplantologiczne i laboratoria przeprowadzające dobór przed przeszczepieniem. W podobny sposób działają też rejestry dawców szpiku.

Krew może być użyta dla każdej osobę, która ich potrzebuje. Tym samym krew pępowinowa z banków publicznych jest przeznaczona do przeszczepów dla osób niespokrewnionych z dawcą, a jej właścicielem jest państwo, które musi finansować cały proces.

Niestety w Polsce wciąż brak odpowiednich funduszy na dotowanie banków publicznych. Konsekwencją tego jest fakt, że zapotrzebowanie na komórki macierzyste z krwi pępowinowej jest znacznie większe niż ilość krwi, jaka jest w tych bankach dostępna. Wg danych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Polsce na koniec 2009 roku było kilkaset porcji krwi pepowinowej w bankach publicznych.

Publiczne banki krwi pępowinowej działające w Polsce:

Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Zakład Hematologii Doświadczalnej i Bank Krwi Pępowinowej Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Bank Krwi Łożyskowej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach
Prosta 30, 25-371 Kielce

Szpital Kielecki św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach 
Generała Tadeusza Kościuszki 25, 25-316 Kielce

Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie
Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów 

 

___________________________________________________________________________________________________________


W poniższych szpitalach również można zdeponować sznur pępowiny bogaty w mezenchymalne komórk miacierzyste,  które będąwykorzystane do leczenia pacjentów w ramach eksperymentu medycznego.

Medeor Plus
ul. Ciesielska 8, Łódź

Łubinowa Sp. z o.o.
ul. Łubinowa 3, Katowice

Szpital Pro-Famila         
ul. Witolda 6B, Rzeszów

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
ul. Polna 33, Poznań

ZZOZ Ostrów WLKP
ul. Limanowskiego 20/22 , Ostrów Wielkopolski

Szpital MSWiA
ul. Markwarta 4-6, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital      
ul. Kościuszki 1, Gliwice

Wojewódzki Szpial Specjalistyczny w Lublinie
Al. Kraśnicka 100, Lublin

Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1, Piła

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kiepury 45, Leszno

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73A, Wrocław

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
ul. Madalińskiego 25 , Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
ul. Mączna 4, Szczecin

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital św. Wojciecha
Al. Jana Pawła II 50, Gdańsk

Centrum Medyczne Ujastek
ul. Ujastek 3, Kraków

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.  - największy rodzinny bank także prowadzi pobrania krwi na potrzeby publiczne.