Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Nowe metody leczenia mózgu na kongresie we Wrocławiu

By: Jarosław Kałucki

powrót



Nowe sposoby terapii dzieci autystycznych, z porażeniem mózgowym i z ADHD pokazano na wrocławskiej konferencji

– Postęp technologiczny powoduje powstawanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Jeszcze do niedawna wydawały się nierealne, a dziś są uznane i coraz powszechniej stosowane na świecie – podkreśla Henryk Mikorski, dyrektor generalny fundacji Promyk Słońca.

Zorganizowała ona we Wrocławiu międzynarodowe wykłady i warsztaty dla 400 lekarzy, pedagogów, terapeutów, opiekunów i wychowawców. – Tytuł konferencji – „Niemożliwe staje się możliwe” – mówi wszystko: dzięki innowacyjnym metodom możliwe staje się postawienie dokładnej, trafnej diagnozy i właściwe zaplanowanie terapii. „Rzeczpospolita” objęła konferencję patronatem prasowym.

Jedną z nowatorskich metod jest biofeedback, diagnozowanie na podstawie zapisu EEG i terapia oparta na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Terapia biofeedback poprawia koncentrację, stymuluje procesy poznawcze i leczy nadpobudliwość. Zaprezentował ją dr Jiri Tyl z Czeskiego Instytutu Biofeedback. Tę metodę, zastosowaną w USA podczas treningu kosmonautów, z powodzeniem wykorzystują nasi południowi sąsiedzi od kilku dekad, ale także w Polsce zaczyna być rozpowszechniana.

Podobnie jest ze znaną wyłącznie w Rosji metodą nieinwazyjnej korekcji wad wzroku, opartą na zasadzie biologicznego sterowania adaptacyjnego.

– Sprowadziliśmy stamtąd sprzęt i we wrześniu przeprowadziliśmy pilotażowe badania wspólnie w Wydziałem Optometrii Politechniki Wrocławskiej – mówi Anna Grabowska, dyrektor ds. rozwoju fundacji. – Wyniki są obiecujące, u pacjentów zaobserwowano poprawę ostrości widzenia od 30 do 50 proc. po kilku sesjach.

Jednym ze sposobów terapii porażenia mózgowego, autyzmu i innych zaburzeń neurologicznych jest nieznana w Polsce mikropolaryzacja ośrodków centralnego układu nerwowego, która w Norwegii prowadzona jest w ramach rządowego programu. Prezentował ją jej twórca, prof. Aleksiej M. Szeliakin z Instytutu Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. – Skuteczność leczenia jest średnio o 44 proc. wyższa niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod – prezentował wyniki wieloletnich badań klinicznych prof. Szeliakin. – Najważniejsze jednak, że po zastosowaniu kilkunastu procedur w organizmie chorego aktywują się procesy samoregulacji. Chory przestawia się na wzorzec wydobyty z jego mózgu – tłumaczył profesor.

Duże nadzieje pokładane są w zastosowaniu komórek macierzystych w neurorehabilitacji. Wyniki badań z wykorzystaniem neutralnych komórek z krwi pępowinowej zaprezentowała prof. Krystyna Domańska-Janik z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. W przeprowadzonych do tej pory nielicznych kontrolowanych próbach klinicznych wykazano bezpieczeństwo stosowania materiału komórkowego pochodzącego z krwi pępowinowej lub po izolacji z innych tkanek.

– Przeszczep okazał się pomyślny: nie stwierdzono powikłań, komórki macierzyste przyjęły się, stwierdzono poprawę kliniczną – wyliczała prof. Domańska-Janik.

Między innymi kontynuowaniu takich badań, ale także wdrażaniu na terenie Polski innowacyjnych rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, ma służyć powołany w tym roku przez fundację Promyk Słońca Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii.

Źródło: www.rp.pl