Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz deponowania komórek macierzystych krwi pępowinowej partnerem w szkoleniu położnych

2016-08-02powrót

Misją Stowarzyszenia Rodziców na rzecz deponowania komórek macierzystych krwi pępowinowej jest edukacja rodziców spodziewających się dziecka o tym jak ważne jest podjęcie decyzji o deponowani komórek macierzystych podczas porodu. Dlatego też od 1 sierpnia 2016 roku Stowarzyszenie partneruje rodzinnym bankom komórek macierzystych w zakresie szkoleń położnych.

 

Komórki macierzyste krwi pępowinowej wykorzystywane od ponad 25 lat w 80 ciężkich chorobach neurologicznych i hematologicznych tj. białaczki, chłoniaki, zespoły mielodysplastyczne. Rodzice mają możliwość zabezpieczenia komórek macierzystych krwi pępowinowej tylko podczas porodu. Zabiegu dokonuje wykwalifikowana położna, w momencie przecięcia pępowiny. Każda położna na oddziale powinna umieć taki zabieg wykonać. Jest to procedura standardowa, jednakże mając na uwadze stałą rotację kadr na oddziałach położniczych ważne jest aby stale podnosić swoje umiejętności w tym zakresie. Musimy mieć świadomość, że jakość wykonania tego zabiegu może zaważyć na transplantacji w przyszłości- komentuje Lena Siwonia, wolontariusz ds. położnictwa Stwoarzyszenia Eurocord.

Od 1 sierpnia 2016 Stowarzyszenie partneruje w szkoleniach trzem rodzinnym bankom komórek macierzystych: Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych, Bankowi i Laboratorium LongaVita oraz Diagnostyce Bankowi Komórek Macierzystych. Celem szkoleń jest edukacja położnych w zakresie aktualnych procedur oraz edukacja nt wykorzystania komórek macierzystych krwi pępowinowej jako cennego źródła transplantacji. Każde szkolenie zakończone jest Certyfikatem


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.