Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Ruszyło pierwsze w Polsce, i największe w Europie Środkowej, laboratorium do preparowania krwi pępowinowej!

2014-01-08powrót

Polski Bank Komórek Macierzystych po raz kolejny udowodnił, że zasługuje na miano europejskiego  wicelidera w swojej dziedziniesfinalizowano właśnie budowę największego w Europie Środkowej Laboratorium specjalizującego się w preparowaniu krwi pępowinowej. To pierwsza taka inwestycja w kraju - ważna jednak nie tylko dla Polaków, ale i dla wszystkich Europejczyków. Jak zaawansowana to placówka świadczy również koszt jej wybudowaniakilka milionów euro.

 

W Polsce działa obecnie kilka banków krwi pępowinowej, wśród nich prym wiedzie Polski Bank Komórek Macierzystych, który może się pochwalić najnowocześniejszym sprzętem i stosowanymi technologiami. PBKM od lat specjalizuje się w przeszczepianiu komórek macierzystychkrwi pępowinowej. Jak mówi prezes PBKMu, Jakub Baran, to dzięki nowoczesnej technologii oraz specjalnie przystosowanym ośrodkom, możliwe jest jeszcze efektywniejsze wykorzystanie potencjału, jaki kryje się w komórkach macierzystych. Właśnie to było motorem napędowym stworzenia funkcjonującego już w Warszawie Centralnego Laboratorium

 

Innowacyjne rozwiązania

Nowo otwarty ośrodek Polskiego Banku Komórek Macierzystych jest najnowocześniejszą placówkąPolsce zarówno pod względem innowacyjności sprzętu jak również używanych technik preparowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Dzięki połączeniu najwyższej klasy sprzętu oraz kwalifikacji i umiejętności zespołu, który dokonuje manualnego poboru komórek, PBKM jest w stanie jeszcze efektywniej separować ten wyjątkowy materiał.

Nowe Laboratorium zostało wyposażone w specjalnie dostosowane pomieszczenia – cztery z nich najwyższego standardu „clean room”. Dzięki temu laboratorium jest w stanie przechowywać do 400 tysięcy porcji krwi pępowinowej. W chwili obecnej, dziennie, w ośrodku preparowane jest kilkadziesiąt porcji krwi z Polski i zagranicy – potencjał ośrodka pozwala na trzykrotne zwiększenie tej liczby. Jak zapewnia prezes PBKMu, codzienna praca wykonywana jest według międzynarodowych procedur (AABB). Laboratorium uzyskało również akredytacje instytucji krajowych i zagranicznych.

 

Współpraca z ośrodkami badawczymi

Badania nad komórkami macierzystymi są bardzo ważnym elementem pracy Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Kliniką Budzik czy Polską Akademią Nauk, możliwe jest przeprowadzanie przeszczepów komórek macierzystych u dzieci po ciężkich urazach. Dzięki nowemu laboratorium, obustronna współpraca z takimi jednostkami, daje nadzieję na dalsze postępy w wykorzystywaniu komórek macierzystych.

 

Komórki pochodzące z krwi pępowinowej mogą zostać pobrane wyłącznie przy porodzie. Obecnie komórki macierzyste wykorzystywane są z powodzeniem do leczenie ponad 70 różnych, nierzadko ciężkich chorób. Nadal trwają badania nad zastosowaniem ich w leczeniu kolejnych schorzeń.  Dlatego tak ważne są wysokie standardy pobierania, separowania oraz przechowywania tego materiału, by zachował swoje właściwości przez wiele lat – a to możliwe jest dzięki takim jednostkom jak Centralne Laboratorium czy Laboratorium Badawczo-Rozwojowym przy Centrum Zdrowia Dziecka.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.