Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Prawo do pępowiny

2017-05-05powrót

Ogólnopolska kampania „Prawo do Pępowiny” jest skierowana do Położnych. To w nich nasze Stowarzyszenie, z racji szczególnej roli jaką pełnią w życiu ciężarnej, upatruje partnera edukacyjnego wspierającego przyszłych rodziców i ich dzieci. Celem kampanii jest wsparcie merytoryczne Położnych, które na co dzień przygotowują ciężarne i ojców do roli rodziców.  Jednym ze stałych elementów takiej edukacji powinna być rozmowa o możliwości zdeponowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej podczas porodu. Podstawą do takich rozmów jest aktualna i rzetelna wiedza.

Chcemy, aby każda Położna czuła się pewnie przekazując przyszłym Rodzicom informacje na temat bankowania krwi pępowinowej - możliwości skorzystania z bankowania rodzinnego, publicznego i pobrań na ratunek.

Aby otrzymać materiały związane z kampanią prosimy o pozostawienie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym. Otrzymają Panie mailowo lub tracycyjną pocztą materiały edukacyjne.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.