Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Niemal 400 pacjentów leczonych komórkami macierzystymi

2016-09-12powrót

Krew pępowinowa od ponad 25 lat stosowana w przeszczepieniach ratuje życie. Stosowane w leczeniu chorób onkologicznych i hematologicznych. Potwierdzają to najnowsze dane jednego z banków komórek macierzystych, który wydał preparaty do leczenia blisko 400 pacjentów.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej zdeponowane w ciekłym azocie mogą uratować życie. standardem leczenia ponad 80. ciężkich chorób hematologicznychonkologicznych. Można je zabezpieczyć tylko raz w życiu - podczas porodu. Komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą być zdeponowane w banku rodzinnym lub banku publicznym, ale niestety większość jest wyrzucana. Każdy kolejny dzień przynosi nowe doniesienia o możliwościach i nowych zastosowaniach komórek macierzystych. Praktycznie raz w tygodniu Centralne Laboratorium PBKM przygotowuje komórki macierzyste do podania w leczeniu chorób dla których dotychczas nie było lekarstwa.

Komórki macierzyste przygotowane przez Laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych pomogły chorym na całym świecie- od Lublina po Australię. Posiadane przez Laboratorium akredytacje dają pewność, że przygotowany przez nas materiał jest najwyższej jakości. Pewność, która skutkuje uratowanym życiem- przyznaje dr Tomasz Ołdak, Dyrektor Laboratoriów Grupy FamiCord.

Pełną listę wskazań bank publikuje tutaj https://famicord.eu/about-us/transplantations/life-saving-transplantations


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.