Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Międzynarodowa konferencja 4th Baltic Stem Cell Meeting (BSCM)

2018-10-01powrót

4th Baltic Stem Cell Meeting (BSCM) organizowany przez Zakład Medycyny Regeneracyjnej II Wydziału Lekarskiego odbyła się 28-30 września 2018 w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

Celem konferencji było spotkanie światowych ekspertów (m.in Eliane Gluckman, prof. Robert Peter Gale, dr. Francis Verter) i młodych badaczy zainteresowanych tematyką komórek macierzystych oraz problemami medycyny regeneracyjnej. Tematyka zjazdu dotyczyła badań nad wczesnymi rozwojowo komórkami macierzystymi o cechach komórek multi/pluripotencjalnych znajdującymi się w tkankach dorosłych osobników - szczególnie komórek o cechach embrionalnych komórek macierzystych (very small embryonic-like stem cells - VSELs), wykorzystaniem mikrofragmentów błonowych/egzosomów w diagnostyce i medycynie regeneracyjnej oraz postępami klinicznymi wykorzystania komórek macierzystych szpiku kostnego, krwi pępowinowej oraz tzw. krwi mobilizowanej.  

 

W celu pobrania materiałów z konferecji proszę wypełnić formularz dostępny tutaj: http://4bscm.wum.edu.pl/en/node/77


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.