Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Krew pępowinowa w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej

2018-08-16powrót

Z radością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, na mocy którego każda ciężarna w ramach edukacji okołoporodowej powinna być poinformowana o możliwości zabezpieczenia krwi pępowinowej.

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Co się zmienia w standardzie organizacyjnym opiekii okołoporodowej?

- Standard reguluje sposób organizacji opieki okołoporodowej w Polsce - również w porodach nie do końca naturalnych

- zobowiązuje szpitale do monitorowania jakości opieki okołoporodowej z uwzględnieniem oceny satysfakcji kobiet;

- wprowadza zakaz działań marketingowych i reklamowych związanych z preparatami do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotami służącymi do tego rodzaju karmienia. 

- zobowiązuje osobę sprawującą opiekę nad kobietą w ciąży do przeprowadzenia badania przesiewowego dotyczącego wystąpienia ryzyka depresji w ciąży i depresji poporodowej. 

- zachęca podmioty lecznicze do stworzenia możliwości wypełnienia dokumentacji medycznej, a także odbycia konsultacji anestezjologicznej przed porodem. 

- zobowiązuje personel medyczny – osoby sprawujące opiekę - do omówienia z kobietą jej planu porodu i zobowiązuje do przestrzegania go w miarę możliwości;

- kobieta będzie mogła spożywać posiłki za zgodą osoby sprawującej opiekę. 

- lekarz sprawujący opiekę w ciąży będzie miał obowiązek skierowania kobiety do położnej POZ na edukację przedporodową (na indywidualne przygotowanie lub do szkoły rodzenia, podczas której musi dowiedzieć się o możliwoiści zabezpieczenia krwi pępowinowej, by podjąć świadomą decyzję). 

- do Standardu wpisany został zakres tematyczny, jaki powinna obejmować edukacja przedporodowa;

- Mleko modyfikowane będzie wydawane za zgodą lekarza lub na prośbę matki. 

- promocję karmienia piersią rozpoczyna się poprzez edukację już na etapie ciąży, a potem prowadzi dalej prowadząc instruktaże dotyczące pozycji do karmienia, prawidłowego przystawienia do piersi, ręcznego odciągania pokarmu;

- dzieciom przedwcześnie urodzonym lub w sytuacjach, w których matka nie może nakarmić dziecka swoim mlekiem, zaleca się podawanie mleka z banku mleka.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.