Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Krew pępowinowa po raz pierwszy może pomóc dziecku z autyzmem

2016-06-20powrót

Krew pępowinowa ratuje życie. Teraz komórki macierzyste z krwi pępowinowej przechowywane w  Polskim Banku Komórek Macierzystych (PBKM) mają szansę pomóc 5-letniej dziewczynce chorej na autyzm. To pierwsze w Polsce podanie komórek macierzystych krwi pępowinowej w autyzmie.

 

Komórki macierzyste krwi pępowinowej zdeponowane w ciekłym azocie mogą uratować życie. standardem leczenia ponad 80. ciężkich chorób hematologicznychonkologicznych. Można je zabezpieczyć tylko raz w życiu - podczas porodu. Komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą być zdeponowane w banku rodzinnym lub banku publicznym,ale niestety większość jest wyrzucana. Każdy kolejny dzień przynosi nowe doniesienia o możliwościach i nowych zastosowaniach komórek macierzystych. Opublikowane w 2013 roku w USA wyniki badań[1] nad leczeniem autyzmu pokazują, że zastosowanie autologicznych komórek krwi pępowinowej w tej chorobie przynosi niezwykłe rezultaty. Grupa dzieci leczona komórkami macierzystymi krwi pępowinowej pozyskanymi przy porodzie odniosła korzyści z leczenia- poprawiły się przede wszystkim ich zdolności poznawcze.

To bardzo ważne , aby kobiety ciężarne miały świadomość, że krew pępowinowa może być bardzo przydatna w niektórych sytuacjach. Warto pomyśleć i zdecydować, czy nie zabezpieczyć jej dla swojej rodziny.mówi dr n. med. Tomasz Zając, z kliniki NewMed.

 

W Polsce w leczeniu autyzmu wykorzystywane mezenchymalne komórki macierzyste sznura pępowiny podawane w ramach medycznych eksperymentów leczniczych. W dniu 16 czerwca 2016 w Lublinie po raz pierwszy podano pozyskane przy porodzie komórki macierzyste krwi pępowinowej. Biorcą jest 6. Letnia dziewczynka, której rodzice zdecydowali pobrać przy porodzie krew pępowinową, która następnie została spreparowana i zamrożona przez Polski Bank Komórek Macierzystych

.

To pionierski zabieg. Jest to jedyna szansa dla Basi na poprawę życia, poznanie świata, który otacza. Jesteśmy dobrej myśli- dzieci leczone komórkami macierzystymi sznura pępowiny wykazują ogromną poprawęmówi dr n. med. Magdalena Chrościńska- Krawczyk, specjalista neurologii dziecięcej z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

 

 

Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, które mają olbrzymi potencjał do namnażania się oraz wyjątkowe zdolności do przekształcania się we wszystkie komórki organizmu. Dzięki temu można je wykorzystywać do odbudowywania lub zastępowania uszkodzonych komórek, a tym samym do walki z wieloma poważnymi chorobami hematologicznymi, onkologicznymi, metabolicznymi oraz immunologicznymi. Stanowią alternatywę dla szpiku i dlatego coraz częściej wykorzystywane do przeszczepień. Do  końca 2015 roku na świecie wykonano ponad 40 tysięcy takich zabiegów u dzieci i dorosłych. W Polsce dotychczas przeprowadzono kilkadziesiąt przeszczepień, z czego ponad 20 u dzieci, coraz częściej wykorzystuje się także komórki sznura pępowiny Do większości z nich wykorzystano krew pępowinową zmagazynowaną w PBKM.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.