Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Komórki macierzyste krwi pępowinowej w walce z rakiem

2016-02-09powrót

Pozyskanie podczas porodu krwi pępowinowej to coraz częściej gwarancja dostępu do nowoczesnego leczenia. Krew pępowinowa bowiem od ponad 25 lat jest z sukcesem przeszczepiana i przechowywana.

 

Komórki macierzyste krwi pępowinowej standardem leczenia w 80. Ciężkich chorobach onkologicznych i hematologicznych- tj. jak na przykład białaczka czy chłoniak. Pacjenci przed przeszczepieniem komórek krwiotwórczych poddawani chemioterapii- by pozbyć się nieprawidłowych komórek z krwi. Niestety, przy okazji ulega zniszczeniu także większość zdrowych białych krwinek- by uzupełnić ich zasoby podawane komórki macierzyste ze szpiku lub krwi pępowinowej. Dodatkową korzyścią jest to, że nowe komórki odpornościowe mogą pomóc z niszczeniu tych nieprawidłowych komórek, którym udało się przeżyć chemioterapię. Dotychczas pokutowało przekonanie, że „niedoświadczone” komórki krwi pępowinowej gorzej radzą sobie z rozpoznaniem i zniszczeniem komórek nowotworowych.

Jednak jak informuje Polska Agencja Prasowa badania przeprowadzone na myszach przez zespół Paula Veysa z Great Ormond Street Hospital for Children w Londynie wykazały, że jest wręcz przeciwnie. Białe krwinkikrwi pępowinowej zwalczały chłoniaka z komórek skuteczniej niż w przypadku przeszczepu szpiku – u myszy po przeszczepie pępowinowej guzy znikły, podczas gdy po przeszczepie szpiku nadal rosły.

Badanie próbek guzów wykazało, że komórki płodowe wyzwoliły wytwarzanie komórek CD4, regulujących reakcję układu immunologicznego na guzy i wirusy. W guzach pojawiły się także komórki CD8, niszczące nieprawidłowa tkankę.

PAP cytując prowadzącego badania Veys przypuszcza, że komórki z krwi pępowinowej mogą mieć specjalne właściwości, dzięki którym potrafią chronić rosnący płód. Być może krew pępowinowa pozwoli skuteczniej pozbywać się komórek białaczkowych.

Więcej informacji http://www.rynekaptek.pl/farmakologia/krew-pepowinowa-w-walce-z-rakiem,12301.html


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.