Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Aktualności

2018-10-08

30 rocznica pierwszego przeszczepienia krwi pępowinowej
Medycyna coraz bliżej szerszego wykorzystania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Mogą ratować życie nie tylko chorych na nowotwory, lecz także na cukrzycę czy porażenie mózgowe. 30 lat temu (08.08.1988 r) prof. Gluckman wykonała pierwsze przeszczepienie w schorzeniu...więcej

2018-10-01

Międzynarodowa konferencja 4th Baltic Stem Cell Meeting (BSCM)
4th Baltic Stem Cell Meeting (BSCM) organizowany przez Zakład Medycyny Regeneracyjnej II Wydziału Lekarskiego odbyła się 28-30 września 2018 w Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Celem konferencji było spotkanie światowych...więcej

2018-08-16

Krew pępowinowa w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej
Z radością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, na mocy którego każda ciężarna w ramach edukacji okołoporodowej powinna być poinformowana o możliwości zabezpieczenia krwi pępowinowej.   Pełna treść...więcej

2017-12-01

Krew Pępowinowa nadzieją w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego
Najnowsze badania wykazały pozytywny wpływ podania własnych komórek macierzystych u chorych nai mózgowe porażenie dziecięce (MPDz). To krok milowy w leczeniu schorzeń niemożliwych do wykrycia podczas badań prenatalnych i nadzieja na lepsze życie dla dzieci na całym świecie. ...więcej

2017-10-31

Krew pępowinowa nadzieją w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego
Mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) to najczęściej występująca przyczyna niepełnosprawności u dzieci. Zdarza się na 2–3/1000 żywych urodzeń – to częściej niż zespół Downa. Jest zespołem objawów określających zaburzenia ruchu i postawy, który często wiąże...więcej

 

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.