Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Nowy publiczny bank krwi pępowinowej

2011-04-22powrót

Polski Bank Komórek Macierzystych zaingurował usługę oddawania krwi pepowinowej na potrzeby publiczne. Na początek taka możliwość będzie dostępna tylko dla kobiet rodzących w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu im.Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Starynkiewicza. Kobieta, która zgodzi sie przekazać krew do publicznego banku nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, bo krew bedzie przechowywana na potrzeby ogółu, a nie na potrzeby własnej rodziny. Dotychczas działały 3 banki publiczne, jednak z powodu braku funduszy nie pozyskiwały one nowej krwi tylko przechowywały krew pobrana kilka lat temu - około 300 porcji. W przypadku banku uruchomionego przez PBKM wszystkie koszty będzie pokrywał właśnie PBKM. Po przebadaniu i kwalifikacji informacje o przechowywanej próbce trafią do Centrum Koordynacyjnego Poltransplant, które będzie decydować o przeznaczeniu krwi dla potrzebujących osób.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.