Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Banki publiczne

Publiczne banki krwi pępowinowej to banki państwowe. Korzystając z ich usług pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobraniem i przechowywaniem. Z założenia bowiem krew deponowana do takiego banku ma służyć innym osobom.

W związku z tym po pobraniu krwi konieczne jest (poza standardowymi badaniami) określenia typu układu antygenów HLA, które jest konieczna aby mozna było tą krew wykorzystać do przeszczepienia. Informacje są później przechowywane w komputerowych rejestrach , z których korzystają kliniki transplantologiczne i laboratoria przeprowadzające dobór przed przeszczepieniem. W podobny sposób działają też rejestry dawców szpiku.

Krew może być użyta dla każdej osobę, która ich potrzebuje. Tym samym krew pępowinowa z banków publicznych jest przeznaczona do przeszczepów dla osób niespokrewnionych z dawcą, a jej właścicielem jest państwo, które musi finansować cały proces.

Niestety w Polsce wciąż brak odpowiednich funduszy na dotowanie banków publicznych. Konsekwencją tego jest fakt, że zapotrzebowanie na komórki macierzyste z krwi pępowinowej jest znacznie większe niż ilość krwi, jaka jest w tych bankach dostępna. Wg danych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Polsce na koniec 2009 roku było kilkaset porcji krwi pepowinowej w bankach publicznych.

Publiczne banki krwi pępowinowej działające w Polsce:

Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Zakład Hematologii Doświadczalnej i Bank Krwi Pępowinowej Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Bank Krwi Łożyskowej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach
Prosta 30, 25-371 Kielce

Szpital Kielecki św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach 
Generała Tadeusza Kościuszki 25, 25-316 Kielce

Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie
Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów 

 

___________________________________________________________________________________________________________


W poniższych szpitalach również można zdeponować sznur pępowiny bogaty w mezenchymalne komórk miacierzyste,  które będąwykorzystane do leczenia pacjentów w ramach eksperymentu medycznego.

Medeor Plus
ul. Ciesielska 8, Łódź

Łubinowa Sp. z o.o.
ul. Łubinowa 3, Katowice

Szpital Pro-Famila         
ul. Witolda 6B, Rzeszów

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
ul. Polna 33, Poznań

ZZOZ Ostrów WLKP
ul. Limanowskiego 20/22 , Ostrów Wielkopolski

Szpital MSWiA
ul. Markwarta 4-6, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital      
ul. Kościuszki 1, Gliwice

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73A, Wrocław

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
ul. Madalińskiego 25      Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM
pl. Starynkiewicza 1, Warszawa

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
ul. Mączna 4, Szczecin

Centrum Medyczne Ujastek
ul. Ujastek 3, Kraków

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.  - największy rodzinny bank także prowadzi pobrania krwi na potrzeby publiczne.