Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Banki publiczne

Publiczne banki krwi pępowinowej to banki państwowe. Korzystając z ich usług pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobraniem i przechowywaniem. Z założenia bowiem krew deponowana do takiego banku ma służyć innym osobom.

W związku z tym po pobraniu krwi konieczne jest (poza standardowymi badaniami) określenia typu układu antygenów HLA, które jest konieczna aby mozna było tą krew wykorzystać do przeszczepienia. Informacje są później przechowywane w komputerowych rejestrach , z których korzystają kliniki transplantologiczne i laboratoria przeprowadzające dobór przed przeszczepieniem. W podobny sposób działają też rejestry dawców szpiku.

Krew może być użyta dla każdej osobę, która ich potrzebuje. Tym samym krew pępowinowa z banków publicznych jest przeznaczona do przeszczepów dla osób niespokrewnionych z dawcą, a jej właścicielem jest państwo, które musi finansować cały proces.

Niestety w Polsce wciąż brak odpowiednich funduszy na dotowanie banków publicznych. Konsekwencją tego jest fakt, że zapotrzebowanie na komórki macierzyste z krwi pępowinowej jest znacznie większe niż ilość krwi, jaka jest w tych bankach dostępna. Wg danych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Polsce na koniec 2009 roku było kilkaset porcji krwi pepowinowej w bankach publicznych.

Publiczne banki krwi pępowinowej działające w Polsce:

Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Zakład Hematologii Doświadczalnej i Bank Krwi Pępowinowej Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Bank Krwi Łożyskowej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Bank Krwi Pępowinowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
 

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.  - największy rodzinny bank także prowadzi pobrania krwi na potrzeby publiczne